Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 499/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach z 2016-03-11

Sygn. akt: II C 499/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Joanna Kozera

Protokolant:

st. sekr. sądowy Agata Grala

po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2016 r. w Katowicach

sprawy z powództwa D. P.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

1) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 89.000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 28.09.2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami zwłoki od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia;

2) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 6.300 zł (sześć tysięcy trzysta) z ustawowymi odsetkami od dnia 03 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami zwłoki od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty tytułem kosztów leczenia;

3) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 1.400 zł ( jeden tysiąc czterysta złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami zwłoki od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty tytułem kosztów leczenia dojazdów i opieki;

4) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 146,20 zł (sto czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) tytułem skapitalizowanych odsetek od kwoty 2.700 zł za okres od dnia 03 listopada 2012 roku do dnia 04 kwietnia 2013 roku z ustawowymi odsetkami od dnia 06 listopada 2013 roku;

5) oddala powództwo w pozostałej części;

6) zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.993,11 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

7) nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 2.326,76 zł (dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów sądowych.

Na oryginale właściwe podpisy

Zgodność z oryginałem stwierdza

p.f. kierownik sekretariatu

II Wydziału Cywilnego

mgr M. C.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kozera
Data wytworzenia informacji: