Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

I C 787/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 787/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Polko Protokolant: Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. w Katowicach sprawy z powództwa J. W. przeciwko Gminie B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 228.583,49zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 773/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 773/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska - Jarczyk Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. w Katowicach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Miastu C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 122.719,72zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset d
Czytaj więcej»

I C 811/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 811/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Piotr Semper Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 roku w Katowicach sprawy z powództwa J. P. przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki J. P. na rzecz pozwanego M. P. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 852/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-26

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 852/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 rokuw K. na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko B. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego B. W. na rzecz powódki A. D. kwotę 111.625,37 zł (sto jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych trzyd
Czytaj więcej»

I C 852/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 852/15 UZASADNIENIE Powódka A. D. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany B. W. ma zapłacić na jej rzecz kwotę 224.636,31 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty, na którą składają się kwota 100.000 zł tytułem zwrotu udzielonej pożyczki, kwota 64.460,27 zł tytułem skapitalizowanych odsetek od w/w kwoty od dnia 25 maja 2010 roku do dnia 3 sierpnia 2015 roku oraz kwota 60.176,04 zł tytułem szkody jaką poniosła powódka w związku ze zwłoką pozwan
Czytaj więcej»

I C 900/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 900/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. Sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w Katowicach sprawy z powództwa J. W. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda J. W. kwotę 50.000 zł (pi
Czytaj więcej»

II C 236/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 236/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lech Skórski Protokolant: Angelika Kieraga po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. w Katowicach sprawy z powództwa Szpitala (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Szpitala (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzial
Czytaj więcej»

II C 313/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 313/14 UZASADNIENIE Powód P. N. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K. o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 150.000 zł, tytułem zadośćuczynienia za niedopełnienie obowiązków przez więzienną służbę zdrowia pozwanej, w wyniku czego zaistniał u niego stan sepsy. W uzasadnieniu pozwu podał, że od 3 stycznia 2011 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. miał mieć przerwę w wykonywaniu kary, gdyż wykryto u niego ropień prawej jamy opłucnej i jak stwi
Czytaj więcej»

II C 467/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II C 467/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 maja 2017 roku powódka A. G. domagała się uchylenia uchwały pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w K. o nr (...) z dnia 7 kwietnia 2017 roku. Powódka domagała się także zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 360 zł. Motywując swoje stanowisko powódka podała, że zaskarżona uchwała została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów, a o jej treści została powiadomiona w dniu 13 kwietnia 2017 r. Powyższa uchwała je
Czytaj więcej»

II C 499/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2017-03-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasadność żądania odszkodowania, zadośćuczynienia, podniesiony zarzut przyczynienia
Sygn. akt: II C 499/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Kozera Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Grala po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 89.000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 28.09.2012 r
Czytaj więcej»