Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
335

IV Ca 283/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2014-07-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 283/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Marta Szczocarz-Krysiak (spr.) Sędzia Sędzia SO Jacek Sobczyński SR del. Piotr Semper Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Polok po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko B. P. ( P. ), M. P. o ustalenie na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Katowice - Wsc
Czytaj więcej»

IV Ca 314/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakładanie blokad na koła pojazdów przez osoby utrzymujące porządek w zakresie parkowania pojazdów (porządkowych), działających w imieniu lub na rzecz zarządcy terenu nie znajduje oparcia w przepisach prawa w tym i w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.). Zakładanie blokad jest wręcz w takiej sytuacji (...)
Sygn. akt IV Ca 314/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Bijak-Filipiak (spr.) Sędzia Sędzia SO Jacek Sobczyński SO Tomasz Opitek Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Puchacz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko S. N. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowic
Czytaj więcej»

IV Ca 307/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2020-05-19

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział IV Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Marta Szczocarz–Krysiak (spr.) Sędzia SO Maria Bielska-Wojtaszek Sędzia SO Beata Bijak-Filipiak Protokolant: Ewa Polok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2016 r. w K. sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. przeciwko T. F. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z d
Czytaj więcej»

IV Cz 451/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-18

Data publikacji: 2021-03-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. Akt IV Cz 451/20 UZASADNIENIE Spis treści: I. Zwięzłe omówienie przedmiotu sporu oraz istotnych okoliczności faktycznych sprawy 3 II. Mające zastosowanie przepisy prawa krajowego 7 A. Konstytucja RP (KRP) 7 B. Prawo o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) 8 C. Ustawa o Sądzie Najwyższym (u.s.n.) 10 D. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (u. k.r. s.) 11 E. Kodeks postępowania cywilnego ( k.p.c. ) 13 III. Orzecznictwo sądów krajowych oraz rozstrzygnięcia innych organów 14 IV. Uzasadnienie pyt
Czytaj więcej»

X U 1183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-07-04

Data publikacji: 2014-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1183/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Reszczyńska - Łoboda Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Anna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2014 roku w Katowicach odwołania M. S. ( M. S. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 4 marca 2014 roku Nr: (...) w sprawie M. S. ( M. S. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddz
Czytaj więcej»

X U 1216/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-01-14

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1216/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2015roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Wróbel Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Sylwia Krenczyk po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 roku w Katowicach odwołania P. B. ( P. B. ) od decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 kwietnia 2014 roku znak: (...) w sprawie P. B. ( P. B. ) przeciwko Prezesowi Za
Czytaj więcej»

X U 1538/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XU 1538)13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku w Katowicach sprawy A. S. ( S. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.
Czytaj więcej»

IV Cz 790/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2014-09-22

trafność 100%

Istotność:

POSTANOWIENIE Dnia 10 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia SO Marta Szczocarz–Krysiak (spr.) Sędzia SO Jacek Sobczyński Sędzia SR (del.) Karolina Bąk-Lasota po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 września 2014 r. w K. sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. przeciwko dłużnikowi M. G. ( G. ) o świadczenie pieniężne w przedmiocie skargi wierzyciela na
Czytaj więcej»

IV Cz 1148/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

POSTANOWIENIE Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marta Szczocarz – Krysiak (spr.) Sędzia SO Jacek Sobczyński Sędzia SR (del.) K. L. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 listopada 2015 r. w K. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w K. przy ul. (...) przeciwko M. G. ( G. ) o zapłatę na skutek zażalenia powódki od postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 12 maja
Czytaj więcej»

VII Ka 441/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-08-01

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Sygn. akt VII Ka 441/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2014r. Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : SSO Beata Świderek (spr.) Sędziowie : SO Michał Niedopytalski SO Manfred Lazarek Protokolant : Michał Eksterowicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach M. I. po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2014 r. sprawy M. S. ur. (...) w S. syna W. i A. oskarżonego z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publiczne
Czytaj więcej»