Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
315

I C 900/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 900/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. Sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w Katowicach sprawy z powództwa J. W. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powoda J. W. kwotę 50.000 zł (pi
Czytaj więcej»

II C 313/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 313/14 UZASADNIENIE Powód P. N. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K. o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 150.000 zł, tytułem zadośćuczynienia za niedopełnienie obowiązków przez więzienną służbę zdrowia pozwanej, w wyniku czego zaistniał u niego stan sepsy. W uzasadnieniu pozwu podał, że od 3 stycznia 2011 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. miał mieć przerwę w wykonywaniu kary, gdyż wykryto u niego ropień prawej jamy opłucnej i jak stwi
Czytaj więcej»

II C 467/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II C 467/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 maja 2017 roku powódka A. G. domagała się uchylenia uchwały pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w K. o nr (...) z dnia 7 kwietnia 2017 roku. Powódka domagała się także zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 360 zł. Motywując swoje stanowisko powódka podała, że zaskarżona uchwała została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów, a o jej treści została powiadomiona w dniu 13 kwietnia 2017 r. Powyższa uchwała je
Czytaj więcej»

II C 499/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2017-03-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasadność żądania odszkodowania, zadośćuczynienia, podniesiony zarzut przyczynienia
Sygn. akt: II C 499/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Kozera Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Grala po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 89.000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 28.09.2012 r
Czytaj więcej»

II C 505/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2018-10-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 505/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Głogowska Protokolant: Aleksandra Mirzejewska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2018 r. w Katowicach sprawy z powództwa T. G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w C. o uchylenie uchwały 1. uchyla uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w C. numer (...) i numer (...) ; 2. zasądza od pozwanej na rz
Czytaj więcej»

II C 590/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

II C 590/13 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 22 marca 2013 r. powód Zrzeszenie (...) w K. domagał się zasądzenia solidarnie od pozwanych M. K. i N. Z. kwoty 5.312,23 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot: - 5.149,33 zł od dnia 28 lutego 2013 r., - 162,90 zł od dnia wniesienia pozwu Nadto powód domagał się zasądzenia zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Motywując swoje stanowisko powód podał, że pozwani byli najemcami lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) ,
Czytaj więcej»

II C 687/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 687/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Głogowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Król po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko K. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 14.417,00 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemnaści
Czytaj więcej»

II C 687/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt C 687/16 UZASADNIENIE Powód Bank (...) S.A. w P. wniósł o zasądzenie od pozwanej K. L. w postępowaniu upominawczym kwoty 465 970,91 zł z odsetkami - od kwoty 462 952,14 zł w wysokości dwu i półkrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 17 grudnia 2014 roku - od kwoty 3018,77 zł w wysokości ustawowej za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu . Nadto powód wniósł o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»

II C 806/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt C 806/18 UZASADNIENIE Powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wniósł o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym i orzeczenie nim ,że pozwany T. B. ma zapłacić powodowi kwotę 107 397,80 zł z tym, że od kwoty 91470,11 zł z odsetkami umownymi w wysokości 4- krotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 6 czerwca 2018 roku. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu . Uzasadniając tak sformułowane żądanie pozwu powód wskazał, iż 14 lutego 2013 roku s
Czytaj więcej»

I C 83/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 83/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska-Jarczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013r. w Katowicach sprawy z powództwa B. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Spraw Wewnętrznych o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu.
Czytaj więcej»