Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
279

X U 447/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 447/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Wróbel Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Sylwia Krenczyk po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015roku w Katowicach odwołania I. B. ( I. B. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 6 luty 2015 roku znak: I - (...) w sprawie I. B. ( I. B. ) przeciwko Zakładowi Ube
Czytaj więcej»

I C 436/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 (poł. I C 445/15) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. o uchylenie uchwał 1 oddala powództwa; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.547 zł
Czytaj więcej»

I C 436/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 UZASADNIENIE Powódka J. D. wniosła w odrębnych pozwach o uchylenie uchwał pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. z dnia 28 maja 2015 r., tj. nr 8/5/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów na termomodernizację budynku oraz nr (...) w sprawie powołania komisji, która dokona wyboru ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Sprawy zarejestrowano w tut. Sądzie pod sygnaturami akt I C 436/15 i I C 445/15, a następnie połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnię
Czytaj więcej»

I C 900/11

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 900/11 UZASADNIENIE Powód J. W. wniósł o zasądzenie od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kwoty 90.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia odpisu pozwu oraz ustalenia odpowiedzialności pozwanego za mogące się ujawnić w przyszłości skutki wypadku, a także o zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu podał, że w dniu 16 stycznia 2010 roku został potrącony przez samochód, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Po wypadku został przewieziony do szpital
Czytaj więcej»

I C 83/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 83/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska-Jarczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013r. w Katowicach sprawy z powództwa B. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Spraw Wewnętrznych o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu.
Czytaj więcej»

I C 324/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-10

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 324/12 UZASADNIENIE Powódka Spółdzielnia Mieszkaniowej (...) w S. w pozwie wniesionym przeciwko pozwanej J. S. domagała się orzeczenia nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwana ma zapłacić powódce kwotę 139.821,16zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2010r. oraz koszty procesu. W uzasadnieniu podała, że pozwanej od dnia 22 października 1999r. przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) w S. będącego w zasobach p
Czytaj więcej»

I C 351/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-01-21

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

S. . akt I C 351/12 UZASADNIENIE Powód R. K. pozwem z dnia 9 maja 2012r. na zasadzie art. 77 ust.1 Konstytucji RP i art.417kc wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego Skarbu Państwa: 1 Dyrektora Aresztu Śledczego w S. kwoty 40.000zł; 2 Dyrektora Zakładu Karnego w N. kwoty 8.000zł; 3 Dyrektora Zakładu Karnego w S. nr 1 kwoty 10.000zł; 4 Dyrektora Aresztu Śledczego w W. kwoty 10.000zł; 5 Dyrektora Zakładu Karnego w H. kwoty 3.000zł; 6 Dyrektora Zakładu Karnego w S. nr 2 kwoty 8.000zł; 7 Dyre
Czytaj więcej»

X U 2095/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 2095/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri Protokolant: Magdalena Stachurska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Katowicach odwołań R. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 14 sierpnia 2014 roku i 9 września 2014 roku Nr: (...) -2010 o ustalenie wartości kapitału początkowego zmienia zaskarżone decyzje
Czytaj więcej»

X U 1976/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1976/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri Protokolant: Magdalena Stachurska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 roku w Katowicach odwołania H. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 18 lipca 2014 roku Nr: (...) przy udziale zainteresowanych D. M. i A. S. o ustalenie podstawy wymiaru składek oddala odwołanie SSO Anna
Czytaj więcej»

X U 2403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 2403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri Protokolant: Magdalena Stachurska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku w Katowicach odwołania Z. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 16 września 2014 roku Nr: (...) o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oddala odwołanie SSO Anna Petri sygn. akt X U 2403
Czytaj więcej»