Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
317

XIX Gz 463/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 463/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Monika Krysiewicz-Migoń po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Z. R. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia
Czytaj więcej»

XIX Gz 463/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 463/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Z. R. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z. R. P. (...) w T. . Sąd Rejonowy ustalił, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 r. otworzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika. Działalność gospodarcza dłużnika polega na wykonywaniu robót ogrodniczych i ziemnych towarzyszących robotom ogrodniczym przy budowie dróg i au
Czytaj więcej»

XIX Gz 555/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-05-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Układ określając sposób wykonania zobowiązań dłużnika objętych układem modyfikuje prawa i obowiązki dłużnika wierzycieli w stosunku do treści obowiązujących stosunków prawnych, wyznaczając na nowo termin wymagalności wierzytelności, a tym samym początek biegu terminu przedawnienia. Zarówno w odniesieniu do wierzytelności publicznych, jak i (...)
Sygn. akt XIX Gz 555/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Monika Krysiewicz-Migoń po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika (...) Spółki Akcyjnej w K. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego przy udziale Prokuratora Okręgowego w Katowicach na skutek zażalenia wi
Czytaj więcej»

XIX Gz 676/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-08-27

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 676/18 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIX Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Arkadiusz Przybyło SR (del.) Marcin Popiołek po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzycieli (...) w W. , (...) w Ł. , (...) w Ż. i (...) oraz dłużnika Ż. (...) (...) w Z. o ogłoszenie upadłości na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Są
Czytaj więcej»

XIX Gz 676/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-08-27

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIX Gz 676/18 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy Katowice-Wschód postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Ż. K. (...) w Z. , ustanowił sędziego-komisarza i jego zastępcę oraz syndyka, wezwał wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności oraz osoby, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości, a także stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem. Jednocześnie Sąd Rejonowy oddalił wniosek dłużnika o zatwierdzenie warunk
Czytaj więcej»

XIX Gz 1029/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 4914 ust. 1 p.u. rażącym niedbalstwem jest jedynie takie zachowanie dłużnika, które należy zakwalifikować z punktu widzenia zobiektywizowanego miernika ogólnej staranności przy zaciąganiu określonych zobowiązań jako nieuchronnie prowadzące do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia rozmiaru tej niewypłacalności ze (...)
Sygn. akt XIX Gz 1029/17 POSTANOWIENIE Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr.) Sędziowie: SO Jarema Czapla SR (del.) Marcin Popiołek po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużniczki K. P. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego Katowic
Czytaj więcej»

XIX Gz 1029/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 4914 ust. 1 p.u. rażącym niedbalstwem jest jedynie takie zachowanie dłużnika, które należy zakwalifikować z punktu widzenia zobiektywizowanego miernika ogólnej staranności przy zaciąganiu określonych zobowiązań jako nieuchronnie prowadzące do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia rozmiaru tej niewypłacalności ze (...)
Sygn. akt XIX Gz 1029/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oddalił wniosek dłużniczki K. P. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd Rejonowy ustalił, że mąż dłużniczki dnia 4 kwietnia 2016 r. zawarł umowę pożyczki z (...) S.A. na kwotę 60.000 zł, a ona sama wyraziła zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania. Umowa została zawarta na 6 lat z ratą miesięczną wynoszącą 1.068,55 zł. Następnie w dniu 14 kwietni
Czytaj więcej»

XXIII Ka 778/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Sygn. akt XXIII Ka 778/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XXIII Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Andrzej Czaputa Sędziowie: SSO Hanna Szydziak-Ryszka SSR (del.) Marek Walczak (spr.) Protokolant: Iwona Malinowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Jacka Zmysłowskiego po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. sprawy J. S. , córki S. i R. , urodz. (...) w M. oskarżonej z art. 107 § 1 kks na skutek ape
Czytaj więcej»

XXI K 237/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-03

Data publikacji: 2015-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XXI K 237/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w XXI Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Radwan Sędzia SSR (del.) Justyna Wiśniewska Ławnicy: Sylwia Cieszkowska, Karol Szczurek, Teresa Tomczak Protokolant: Michalina Hupka w obecności Prokuratora Beaty Cedzyńskiej po rozpoznaniu dnia 7 listopada 2013 r., 6 grudnia 2013 r., 17 stycznia 2014 r., 12 lutego 2014 r., 25 lutego 2014 r., 27 marca 2014 r., 17 kwietnia
Czytaj więcej»

XXIII Ka 826/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XXIII Ka 826 / 13 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy w Tychach wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie sygn. akt II K 984 / 10 – w punkcie 1 – uznał oskarżonego W. J. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach od I do XXIV części wstępnej wyroku ( k : 841 – 845 ) z tym ustaleniem, iż każdy z nich z osobna wyczerpywał ustawowe znamiona występku z art. 273 kk , zaś jako datę końcową każdego z czynów oznaczył na dzień 4 czerwca 2009 roku, oraz przyjął, iż zostały one p
Czytaj więcej»