Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
327

II C 831/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sygn. akt II C 831/16 UZASADNIENIE W. L. w pozwie skierowanym przeciwko W. W. oraz Z. W. domagał się zasądzenia solidarnie od pozwanych kwoty 74.688,31 złotych tytułem zwrotu ceny w związku z odstąpieniem powoda od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy przesyłką kurierską wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 74.000,- złotych za opóźnienie liczonymi od dnia 10 lutego 2015 roku od kwoty 688,31 złotych od dnia 29 czerwca 2015 roku. Nadto strona powodowa doma
Czytaj więcej»

II C 882/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-02-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 882/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lech Skórski Protokolant: Aleksandra Mirzejewska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w Katowicach sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko R. K. , A. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 248.896,58 zł (dwieście czterdzieści osiem tys
Czytaj więcej»

II C 882/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2019-03-12

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II C 882/16 UZASADNIENIE Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. dochodził w postępowaniu upominawczym od pozwanych A. K. i R. K. zapłaty na swoją rzecz kwoty 364.896,58 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Uzasadniając roszczenie powód wskazał, że w dniu 14 grudnia 2007 roku pozwani zawarli z wierzycielem pierwotnym (...) Bank S.A. w K. –
Czytaj więcej»

II C 910/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 910/15 UZASADNIENIE Powodowie A. P. i R. L. w pozwie skierowanym przeciwko J. D. (1) , K. D. , J. B. i M. B. wnieśli o uznanie za bezskuteczną umowę sprzedaży przez J. D. (1) i K. D. na rzecz J. B. oraz M. B. swoich udziałów w wysokości po 1/20 każdy w prawie własności zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr (...) położonej w K. przy ul. (...) i ul. (...) , dla której urządzona jest KW nr (...) prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Nadto powod
Czytaj więcej»

II C 1059/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Istotność:

II C 1059/16 UZASADNIENIE Powód L. S. pozwem wniesionym w postepowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego W. M. kwoty 90.640 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 marca 2016 roku. Nadto domagał się zasądzenia na swoją rzecz kosztów postepowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Motywując swoje stanowisko powód podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi opłaty z tytułu czynszu (800 zł miesięcznie), prądu (ok. 190 zł miesięcznie) i gazu (ok. 40 zł miesięcznie) za okres 88 miesi
Czytaj więcej»

IV Ca 2/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Marta Szczocarz-Krysiak (spr.) Sędzia Sędzia SO Krystian Markiewicz SR del. Ewa Skupień Protokolant st. sekr. sąd. Aleksandra Sołtysik po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko Gminie B. o ustalenie na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 17 października
Czytaj więcej»

IV Ca 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Marta Szczocarz-Krysiak (spr.) Sędzia Sędzia SO Krzysztof Niemczyk SR del. Karolina Bąk-Lasota Protokolant Mirosława Kapitan po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na
Czytaj więcej»

IV Ca 283/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-11

Data publikacji: 2014-07-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 283/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Marta Szczocarz-Krysiak (spr.) Sędzia Sędzia SO Jacek Sobczyński SR del. Piotr Semper Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Polok po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko B. P. ( P. ), M. P. o ustalenie na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Katowice - Wsc
Czytaj więcej»

IV Ca 307/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział IV Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Marta Szczocarz–Krysiak (spr.) Sędzia SO Maria Bielska-Wojtaszek Sędzia SO Beata Bijak-Filipiak Protokolant: Ewa Polok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2016 r. w K. sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. przeciwko T. F. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z d
Czytaj więcej»

IV Ca 314/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakładanie blokad na koła pojazdów przez osoby utrzymujące porządek w zakresie parkowania pojazdów (porządkowych), działających w imieniu lub na rzecz zarządcy terenu nie znajduje oparcia w przepisach prawa w tym i w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.). Zakładanie blokad jest wręcz w takiej sytuacji (...)
Sygn. akt IV Ca 314/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Bijak-Filipiak (spr.) Sędzia Sędzia SO Jacek Sobczyński SO Tomasz Opitek Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Puchacz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko S. N. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowic
Czytaj więcej»