Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
298

X U 3566/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 3566/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Wróbel Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Sylwia Krenczyk po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 roku w Katowicach odwołania A. A. ( A. A. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 17 września 2013 roku znak: R- (...) w sprawie A. A. ( A. A. ) przeciwko Zakładow
Czytaj więcej»

X U 3631/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 3631/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku w Katowicach sprawy B. K. (1) ( K. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury na skutek odwołania B. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 4 września 2013 roku
Czytaj więcej»

X U 3794/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XU 3794)13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 roku w Katowicach sprawy A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o prawo do renty rodzinnej na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 30 października 2013rok
Czytaj więcej»

XI U 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-09-19

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI U 114/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2013r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział XI (...) w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Wyrwas - Wystrychowska Protokolant Patrycja Bortlik po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013r. w Katowicach sprawy D. H. ( D. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. przy udziale zainteresowanej (...) Spółka Cywilna D. H. , J. Z. w B. oraz J. Z. o składki na skutek odwołania D.
Czytaj więcej»

XI U 1091/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2015-01-08

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt XI U 1091/13 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 4.04.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił J. B. ( B. ) prawa do emerytury z art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , albowiem ubezpieczony na dzień 1.01.1999r. wykazał 26 lat,6 miesięcy i 10 dni okresów składkowych i nieskładkowych, lecz nie udowodnił wymaganych co najmniej 15 lat zatrudnienia w warunkach szczególnych. W odwołaniu wniesionym od w/w decyzji (k. 2 a.s.)
Czytaj więcej»

XI U 1354/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt XI U 1354/13 UZASADNIENIE Ubezpieczony E. M. wniósł odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 19 marca 2013r. o odmowie przyznania mu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ubezpieczony wskazał, iż jego prawo do tego świadczenia wynika z wykonywania pracy w jednostkach oświatowych (k. 2-3). Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania wskazując, iż brak wymaganego okresu pracy w jednostkach, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy o nauczycielsk
Czytaj więcej»

XI U 1494/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-11-12

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI U 1494/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2013r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział XI (...) w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Wyrwas - Wystrychowska Protokolant Patrycja Bortlik po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013r. w Katowicach sprawy J. G. (1) ( J. G. (1) ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o wysokość świadczenia na skutek odwołania J. G. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odd
Czytaj więcej»

XI U 1620/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-01-08

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI U 1620/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2015r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział XI (...) w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Wyrwas - Wystrychowska Protokolant Patrycja Wodniok po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015r. w Katowicach sprawy D. B. ( D. B. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o wysokość emerytury na skutek odwołania D. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 2
Czytaj więcej»

XI U 1620/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-01-08

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

XI U 1620/14 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 24.06.2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. ponownie ustalił wysokość i podjął wypłatę emerytury dla ubezpieczonej D. B. od dnia 01.06.2014 r. W odwołaniu ubezpieczona zarzuciła zaniżenie kwoty składek na koncie i kwoty kapitału początkowego w stosunku do wartości przyjętych w decyzji poprzedniej przyznającej jej prawo do emerytury od dnia 06.04.2014 r. i wnosiła o wypłatę emerytury od dnia 01.06.2014 r. w wysokości określonej decyzją z dnia
Czytaj więcej»

XI U 1673/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-09-17

Data publikacji: 2015-01-08

trafność 100%

Sygn. akt XI U 1673/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2013r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział XI (...) w składzie: Przewodniczący SSO Ewa Wyrwas - Wystrychowska Protokolant Patrycja Bortlik po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013r. w Katowicach sprawy Z. J. ( Z. J. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o prawo do renty w związku z wypadkiem na skutek odwołania Z. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O
Czytaj więcej»