Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
326

I C 200/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 200/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 września 2015 r. Powódka (...) Sp. z o.o. w K. (dalej: (...) Sp. z o.o. w K. ) wniosła o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C. kwoty 17 907 570,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 grudnia 2012 r., ewentualnie o oznaczenie na podstawie art. 357 1 k.c. sposobu wykonania zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z umowy dzierżawy z dnia 22 kwietnia 1995 r. zawartej pomiędzy stronami poprzez nałożenie na Skarb Państwa obowi
Czytaj więcej»

I C 328/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-02-14

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 328/13 UZASADNIENIE Powódka Biuro (...) Spółka z o.o. w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. P. kwoty 142.411,84 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do zapłaty oraz o wydanie w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W uzasadnieniu podała, że strony zawarły w dniu 3 grudnia 2010 roku umowę, w ramach której powódka zobowiązała się do składowania i sprzedaży we własnym imieniu lecz na rzecz pozwanego mieszanki paliwowej (...) , za co powódce przysługiwał
Czytaj więcej»

I C 402/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2014-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 402/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Sowińska Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 roku w Katowicach sprawy z powództwa V. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

I C 427/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 427/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Katowicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko I. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Skarbu Państwa – Naczelnika
Czytaj więcej»

I C 436/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 (poł. I C 445/15) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. o uchylenie uchwał 1 oddala powództwa; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.547 zł
Czytaj więcej»

I C 436/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 UZASADNIENIE Powódka J. D. wniosła w odrębnych pozwach o uchylenie uchwał pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. z dnia 28 maja 2015 r., tj. nr 8/5/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów na termomodernizację budynku oraz nr (...) w sprawie powołania komisji, która dokona wyboru ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Sprawy zarejestrowano w tut. Sądzie pod sygnaturami akt I C 436/15 i I C 445/15, a następnie połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnię
Czytaj więcej»

I C 46/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Katowicach sprawy z powództwa M. P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) im. Św. B. w S. , (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych Wojewódzkiego Szpitala (...) . B. w S. i (...) Spółka Akcyjn
Czytaj więcej»

I C 46/11

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 46/11 UZASADNIENIE Powódka M. P. , po ostatecznym sprecyzowaniu żądań pozwu, wniosła o zasądzenie od pozwanych in solidum: - kwoty 250 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po dniu doręczenia odpowiednio każdemu z pozwanych odpisu pozwu, - renty miesięcznej w wysokości 2 046,82 zł płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca poczynając od stycznia 2011 r. wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku każdorazowego opóźnienia w zapłacie, - renty skapital
Czytaj więcej»

I C 68/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-04-15

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 68/12 UZASADNIENIE Powód A. M. pozwem z dnia 16 stycznia 2012r. skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w C. wniósł o uchylenie jej uchwały nr 2 z dnia 5 grudnia 2011r. i zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swego żądania powód podał, że jest właścicielem lokali położonych przy ul. (...) w C. . Sąd Rejonowy w Chorzowie postanowieniem z dnia 26 czerwca 2006r. us
Czytaj więcej»

I C 83/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 83/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska-Jarczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013r. w Katowicach sprawy z powództwa B. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Spraw Wewnętrznych o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu.
Czytaj więcej»