Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
307

II C 467/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

II C 467/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 maja 2017 roku powódka A. G. domagała się uchylenia uchwały pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w K. o nr (...) z dnia 7 kwietnia 2017 roku. Powódka domagała się także zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 360 zł. Motywując swoje stanowisko powódka podała, że zaskarżona uchwała została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów, a o jej treści została powiadomiona w dniu 13 kwietnia 2017 r. Powyższa uchwała je
Czytaj więcej»

II C 499/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2017-03-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasadność żądania odszkodowania, zadośćuczynienia, podniesiony zarzut przyczynienia
Sygn. akt: II C 499/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Kozera Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Grala po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 89.000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia 28.09.2012 r
Czytaj więcej»

II C 505/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2018-10-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 505/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Głogowska Protokolant: Aleksandra Mirzejewska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2018 r. w Katowicach sprawy z powództwa T. G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w C. o uchylenie uchwały 1. uchyla uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w C. numer (...) i numer (...) ; 2. zasądza od pozwanej na rz
Czytaj więcej»

II C 590/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 590/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Lech Skórski Protokolant: Agnieszka Jabłonka po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa głównego Zrzeszenia (...) w K. przeciwko M. K. i N. Z. o zapłatę sprawy z powództwa głównego Zrzeszenia (...) w K. przeciwko M. K. o zapłatę z powództwa wzajemnego M. K. , N. Z. przeciwko Zrzeszeniu (..
Czytaj więcej»

II C 590/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Istotność:

II C 590/13 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 22 marca 2013 r. powód Zrzeszenie (...) w K. domagał się zasądzenia solidarnie od pozwanych M. K. i N. Z. kwoty 5.312,23 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot: - 5.149,33 zł od dnia 28 lutego 2013 r., - 162,90 zł od dnia wniesienia pozwu Nadto powód domagał się zasądzenia zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Motywując swoje stanowisko powód podał, że pozwani byli najemcami lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) ,
Czytaj więcej»

II C 687/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 687/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Głogowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Król po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko K. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 14.417,00 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemnaści
Czytaj więcej»

II C 687/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt C 687/16 UZASADNIENIE Powód Bank (...) S.A. w P. wniósł o zasądzenie od pozwanej K. L. w postępowaniu upominawczym kwoty 465 970,91 zł z odsetkami - od kwoty 462 952,14 zł w wysokości dwu i półkrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 17 grudnia 2014 roku - od kwoty 3018,77 zł w wysokości ustawowej za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu . Nadto powód wniósł o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»

II C 831/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sygn. akt II C 831/16 UZASADNIENIE W. L. w pozwie skierowanym przeciwko W. W. oraz Z. W. domagał się zasądzenia solidarnie od pozwanych kwoty 74.688,31 złotych tytułem zwrotu ceny w związku z odstąpieniem powoda od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy przesyłką kurierską wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 74.000,- złotych za opóźnienie liczonymi od dnia 10 lutego 2015 roku od kwoty 688,31 złotych od dnia 29 czerwca 2015 roku. Nadto strona powodowa doma
Czytaj więcej»

II C 910/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2018-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 910/15 UZASADNIENIE Powodowie A. P. i R. L. w pozwie skierowanym przeciwko J. D. (1) , K. D. , J. B. i M. B. wnieśli o uznanie za bezskuteczną umowę sprzedaży przez J. D. (1) i K. D. na rzecz J. B. oraz M. B. swoich udziałów w wysokości po 1/20 każdy w prawie własności zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr (...) położonej w K. przy ul. (...) i ul. (...) , dla której urządzona jest KW nr (...) prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Nadto powod
Czytaj więcej»

II C 1059/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Istotność:

II C 1059/16 UZASADNIENIE Powód L. S. pozwem wniesionym w postepowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanego W. M. kwoty 90.640 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 marca 2016 roku. Nadto domagał się zasądzenia na swoją rzecz kosztów postepowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Motywując swoje stanowisko powód podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi opłaty z tytułu czynszu (800 zł miesięcznie), prądu (ok. 190 zł miesięcznie) i gazu (ok. 40 zł miesięcznie) za okres 88 miesi
Czytaj więcej»