Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
295

I C 365/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IC 365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska-Jarczyk Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 26 listopada2015r. w K. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko D. J. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 82.214,68zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście
Czytaj więcej»

I C 402/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2014-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 402/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Sowińska Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 roku w Katowicach sprawy z powództwa V. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

I C 427/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 427/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Katowicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko I. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Skarbu Państwa – Naczelnika
Czytaj więcej»

I C 436/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 UZASADNIENIE Powódka J. D. wniosła w odrębnych pozwach o uchylenie uchwał pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. z dnia 28 maja 2015 r., tj. nr 8/5/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów na termomodernizację budynku oraz nr (...) w sprawie powołania komisji, która dokona wyboru ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Sprawy zarejestrowano w tut. Sądzie pod sygnaturami akt I C 436/15 i I C 445/15, a następnie połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnię
Czytaj więcej»

X U 1300/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1300/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri Protokolant: Barbara Vogtmann po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 roku w Katowicach odwołań A. Z. i Przedsiębiorstwa Handlowego (...) , (...) Spółka Jawna w C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 11 czerwca 2015 roku Nr: (...) o ustalenie podstawy wymiaru skład
Czytaj więcej»

X U 1414/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1414/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Reszczyńska - Łoboda Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Anna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 roku w Katowicach odwołania S. K. ( S. K. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 4 kwietnia 2014 roku Nr: (...)- (...) -1/5 w sprawie S. K. ( S. K. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Sp
Czytaj więcej»

X U 1538/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XU 1538)13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku w Katowicach sprawy A. S. ( S. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.
Czytaj więcej»

X U 1744/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1744/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Wróbel Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Sylwia Krenczyk po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 roku w Katowicach odwołania T. K. ( T. K. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 4 września 2015 roku znak: (...) w sprawie T. K. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

X U 1772/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XU 1772)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 roku w Katowicach sprawy A. Z. ( Z. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o wypłatę emerytury na skutek wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o wznowienie postępowania zakończoneg
Czytaj więcej»

X U 1892/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-04

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1892/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Reszczyńska - Łoboda Sędziowie/Ławnicy: Protokolant: Anna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 roku w Katowicach odwołania A. M. ( A. M. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 listopada 2012 roku Nr: (...) w sprawie A. M. ( A. M. ) przeciwko
Czytaj więcej»