Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
275

II C 262/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 262/15 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. pozwem wniesionym w dniu 7 kwietnia 2015r. przeciwko M. M. (1) domagała się uznania, że umowa darowizny z dnia 28 lutego 2011r. zawarta przed notariuszem J. W. z Kancelarii Notarialnej w T. przy ulicy (...) , Rep. A 800/2011, na mocy której dłużniczka M. M. (2) i jej mąż M. M. (3) darowali synowi M. M. (1) nieruchomość położoną w T. , Osiedle (...) w gminie O. , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu pro
Czytaj więcej»

II C 313/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 313/14 UZASADNIENIE Powód P. N. wniósł pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K. o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 150.000 zł, tytułem zadośćuczynienia za niedopełnienie obowiązków przez więzienną służbę zdrowia pozwanej, w wyniku czego zaistniał u niego stan sepsy. W uzasadnieniu pozwu podał, że od 3 stycznia 2011 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. miał mieć przerwę w wykonywaniu kary, gdyż wykryto u niego ropień prawej jamy opłucnej i jak stwi
Czytaj więcej»

XIII GC 154/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII GC 154/14/KR WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSO Katarzyna Krziskowska Protokolant : protokolant sądowy Beata Leszczyna po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

XIII GC 96/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII GC 96/13/KR WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSO Katarzyna Krziskowska Protokolant : protokolant sądowy Beata Leszczyna po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Jawnej P. , (...) w C. przeciwko (...) Centrum Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Centrum Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 200/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 200/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 września 2015 r. Powódka (...) Sp. z o.o. w K. (dalej: (...) Sp. z o.o. w K. ) wniosła o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C. kwoty 17 907 570,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 grudnia 2012 r., ewentualnie o oznaczenie na podstawie art. 357 1 k.c. sposobu wykonania zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z umowy dzierżawy z dnia 22 kwietnia 1995 r. zawartej pomiędzy stronami poprzez nałożenie na Skarb Państwa obowi
Czytaj więcej»

I C 587/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Postanowieniem z 24.03.2017r. sprostowano oznaczenie strony pozwanej Sygn. akt: I C 587/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Polko Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. w Katowicach sprawy z powództwa J. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w T. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217,00zł (siedem tysięcy
Czytaj więcej»

II C 215/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 215/15 UZASADNIENIE Powód Miasto K. reprezentowany przez Prezydenta Miasta K. wniósł pozew przeciwko W. N. oraz I. K. , wnosząc o nakazanie pozwanym, aby zapłacili solidarnie powodowi kwotę 123.757,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 22 lipca 2014r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego wg norm przepisanych, a w przypadku wniesienia przez pozwanych sprzeciwu wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwoty 123.75
Czytaj więcej»

I C 200/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 200/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystian Markiewicz Protokolant: Grzegorz Pawelczyk po rozpoznaniu w dniu 09 września 2015 r. w Katowicach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta C. o zapłatę i o ukształtowanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz Prokuratorii Ge
Czytaj więcej»

II C 215/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II C 215/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bogusława Kubica Protokolant: protokolant Monika Rabstajn po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. w Katowicach sprawy z powództwa Miasta K. reprezentowane przez Prezydenta Miasta K. przeciwko W. N. , I. K. o zapłatę 1.zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 12 375,75 złotych (dwanaście tysięcy trzysta sied
Czytaj więcej»

II C 509/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2014-12-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sygn. akt II C 509/14/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Izabella Knych Protokolant: starszy protokolant sądowy P.W. po rozpoznaniu w dniu 22 września 2014 roku w Katowicach sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „(…)” w(…) przeciwko D.M., K.B. i S.B. o zapłatę 1. zasądza od pozwanych D.M., K.B. i S.B. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „(…)” w (…) kwotę 90.550,58 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotnej stopy kredytu lombardowego w skali roku od kwoty 90.295,58 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) od dnia 6 czerwca 2014r. do dnia zapłaty; 2. oddala wniosek pozwanych o rozłożenie na raty należności określonej w punkcie 1 wyroku; 3. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 4528 zł (cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt II C 509/14/1 UZASADNIENIE Powódka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa (...) w J. wniosła pozew w postępowaniu upominawczym, domagając się zasądzenia na jej rzecz od pozwanych D. M. , K. B. (1) i S. B. (1) solidarnie kwoty 90.550,58 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Uzasadniając żądanie pozwu, powódka podniosła, że udzieliła pozwanemu D. M. pożyczki na podstawie umowy zawartej w dniu 14 styc
Czytaj więcej»