Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
325

XIII GC 70/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-07-01

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII GC 70/13/Ap WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSO Arkadiusz Przybyło Protokolant : Malwina Obrzut po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. przeciwko (...) Spółka jawna (...) . C. , K. (...) Spółce jawnej w C. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od p
Czytaj więcej»

XIII GC 84/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-04-18

trafność 100%

Sygn. akt XIII GC 84/13/AP WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSO Arkadiusz Przybyło Protokolant : Malwina Obrzut po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 84.545,88 zł (
Czytaj więcej»

XIII GC 23/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-09

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

XIII GC 23/13/KR UZASADNIENIE W pozwie skutecznie wniesionym w dniu 14 grudnia 2012r. powodowie W. O. i G. O. domagali się zasądzenia od pozwanego Parku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 178.657,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa i kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w dniu 20 kwietnia 2012 r. powodowie jako podwykonawcy z
Czytaj więcej»

XIII GC 84/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-04-18

trafność 100%

Sygn. akt XIII GC 84/13/AP UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna w K. wystąpiła przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. z pozwem o zapłatę kwoty 114.499,57 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lutego 2013r. wraz z kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Powódka podała w uzasadnieniu, że w dniu 23 listopada 2011r., w wyniku ruchu zakładu górniczego pozwanej, wystąpiła awaria (...) mm na ulicy (...) w K. i w tym dniu pracownicy powódki przystąpili do usuwania awarii
Czytaj więcej»

XIII GC 95/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-08-22

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII GC 95/13/K UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. dnia 23 listopada 2012 roku wniosła przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. pozew w postępowaniu nakazowym z weksla o zapłatę kwoty 580.000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty i kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa radcowskiego. W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż w ramach stosunku podstawowego strony zawarły umowy sprzedaży towarów objęt
Czytaj więcej»

XIII GC 264/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2014-12-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII GC 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSR del. Katarzyna Krziskowska Protokolant : st. sekretarz sądowy Iwona Kancner po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa 1. Spółdzielni (...) w K. , 2." (...) +" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko Szpitalowi Miejskiemu w S. o zapłatę w części zaskarżonej zarzuta
Czytaj więcej»

XIII GC 546/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII GC 546/12/B WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący : SSO Gabriela Report-Bobrzyńska Protokolant : st.sekr.sądowy Ewa Starzyczny po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę 1) zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 28
Czytaj więcej»

XIV GC 244/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-08-03

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Po wprowadzeniu do treści kodeksu spółek handlowych art. 4113 k.s.h., nie ma przeszkód, aby do utworzenia grupy, o której mowa w art. 385 § 5 k.s.h. wykorzystać tylko tę część akcji, posiadanych przez danego akcjonariusza, która jest wystarczająca do utworzenia danej grupy.
Sygn. akt XIV GC 244/12/MN WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2012r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Nawaro Protokolant: st. sekr. sądowy Irena Ścigała po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2012r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa V. V. ( S. ) B.V. w A. (Holandia) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o stwierdzenie nieważności uchwały 1 stwierdza nieważność uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...
Czytaj więcej»

XIV GC 244/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2012-08-13

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIV Gc 244/12 UZASADNIENIE Powódka V. V. ( S. ) B.V. w A. wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (...) Spółki Akcyjnej w B. z dnia 14 maja 2012r. i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu podniosła, że przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej pełnomocnik powódki zażądał, aby grupy akcjonariuszy były tworzone z wykorzystaniem takiej liczby głosów, jaka wynika z podziału wszystkich reprezentowanyc
Czytaj więcej»

XIX Ga 3/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odwołanie na czynności zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w warunkach określonych w art 180 ust 2 pkt 6 Pzp nie podlega odrzuceniu tylko z tego powodu, że oparte zostało na zarzutach wskazujących na konieczność odrzucenia oferty i nie odnosi się do kryteriów oceny ofert.
Sygn. akt: XIX Ga 3/17 UZASADNIENIE Zamawiający - Miasto C. ogłosił przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , którego celem był wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą : „ Zagospodarowanie części terenu przy ul. (...) i ul. ks. J. G. w C. , w tym przystosowanie skarpy do zjazdów zimowych - etap l". W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrana została oferta P. P. U. H. (...) sp. z o.o. w C. . Inny uczestnik przetargu – K. J. złożył do Krajowej Izby Odwoławczej
Czytaj więcej»