Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIX Ga 852/19 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Katowicach z 2019-08-26

XII Ga 648/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 28 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, udzielenie zamówienia, rozporządzenie prezesa rady ministrów, rodzaj kosztów, odrzucenie oferty, wysokość i sposób, sprawa wysokości, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, udzielenie zamówienia, rozporządzenie prezesa rady ministrów, rodzaj kosztów, odrzucenie oferty, postanowienie krajowej izby odwoławczej, wysokość i sposób, czynność odrzucenia, prezes krajowej izby, unieważnienie, sprawa wysokości, prawo zamówień publicznych, termin rozprawy, otwarcie rozprawy, przedmiotowe odwołanie, siedziba, postępowanie przy rozpoznawaniu
Zobacz»

XXIII Zs 19/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2021

Data publikacji: 23 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, krajowa izba odwoławcza, rozporządzenie prezesa rady ministrów, rodzaj kosztów, wysokość i sposób, skarga, sprawa wysokości
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, krajowa izba odwoławcza, rozporządzenie prezesa rady ministrów, rodzaj kosztów, wprowadzające ustawy, wysokość i sposób, skarga, sprawa wysokości, zamawiający skarb państwa, wyrok krajowej izby odwoławczej, udział wykonawcy, ustawa z dniem, sprawa skargi, komenda, wyrok oddalający odwołania, rozporządzenie z dniem, postępowanie krajowe
Zobacz»

II Ca 1368/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, wpis od odwołania, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, rodzaj kosztów, rozporządzenie prezesa rady ministrów, prawo zamówień publicznych, wysokość i sposób, sprawa wysokości, usta, skarga
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, wpis od odwołania, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, odrzucenie odwołania, rodzaj kosztów, rozporządzenie prezesa rady ministrów, prawo zamówień publicznych, wysokość i sposób, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, zwrot wpisu, przypadek odrzucenia, sprawa wysokości, wybór oferty najkorzystniejszej, obsługa postępowań, organ władzy publicznej, prezes krajowej izby, usta, środek komunikacji elektronicznej, skarga
Zobacz»

XXIII Ga 1888/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 24 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wpis od odwołania, sposób pobierania, prawo zamówień publicznych, skarga, cofnięcie odwołania, postępowanie skargowe, wysokość i sposób, krajowa izba odwoławcza, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wpis od odwołania, sposób pobierania, prawo zamówień publicznych, skarga, koszt postępowania skargowego, cofnięcie odwołania, postępowanie skargowe, zarzut odwołania, wysokość i sposób, dzień przed dniem, kryterium oceny ofert, wniosek odwołania, krajowa izba odwoławcza, ustawa prawa, całość zarzutów, wynagrodzenie pełnomocników, otwarcie rozprawy, oświadczenie o cofnięciu, żądanie zmiany, koszt postępowania odwoławczego
Zobacz»

X Ga 22/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 marca 2014

Data publikacji: 14 maja 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

cofnięcie odwołania, wpis od odwołania, skarga, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, rozporządzenie prezesa rady ministrów, rodzaj kosztów, wysokość i sposób, prawo zamówień publicznych, izba, sprawa wysokości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • otwarcie rozprawy, cofnięcie odwołania, wpis od odwołania, skarga, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, rozporządzenie prezesa rady ministrów, całość zarzutów, rodzaj kosztów, zarzut odwołania, wysokość i sposób, prawo zamówień publicznych, przeciwnik skargi, skierowanie sprawy na rozprawę, uzasadniony koszt, przypadków cofnięcia, izba, zasada ponoszenia kosztów, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sprawa wysokości
Zobacz»

XII Ga 639/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 grudnia 2020

Data publikacji: 11 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, wpis od odwołania, zamówienie publiczne, rozporządzenie prezesa rady ministrów, sposób pobierania, postępowanie skargowe, koszt w postępowaniu odwoławczym, rodzaj kosztów, udzielenie zamówienia, kwota określona w przepisach, wysokość i sposób
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, wpis od odwołania, zamówienie publiczne, lider konsorcjum, partner konsorcjum, rozporządzenie prezesa rady ministrów, gmina, wynagrodzenie pełnomocników, sposób pobierania, postępowanie skargowe, koszt w postępowaniu odwoławczym, postępowanie przy rozpoznawaniu, koszt strony, prowadząca działalność gospodarcza, uzasadniony koszt, rodzaj kosztów, udzielenie zamówienia, kwota określona w przepisach, zwrot kosztów postępowania skargowego, wysokość i sposób
Zobacz»

II Ca 1656/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 października 2020

Data publikacji: 10 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wpis od odwołania, udzielenie zamówienia, koszt w postępowaniu odwoławczym, rozporządzenie prezesa rady ministrów, skarga, rodzaj kosztów, sposób pobierania, izba, wysokość i sposób, sprawa wysokości, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wpis od odwołania, udzielenie zamówienia, koszt w postępowaniu odwoławczym, przeciwnik skargi, rozporządzenie prezesa rady ministrów, skarga, rodzaj kosztów, sposób pobierania, izba, zapłata wadium, naruszenie par, wysokość i sposób, sprawa wysokości, przepis par, konsorcjum, gwarant zapłaty, usta, regulacja zawarta w treści, treść poręczenia, zapłata oznaczonej sumy pieniężnej
Zobacz»

I Ca 78/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 października 2020

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, cofnięcie odwołania, zamówienie publiczne, zamówienie na usługi, ogłoszenie o zamówieniu, usta, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, wartość zamówienia, cofnięcie odwołania, zamówienie publiczne, skutek cofnięcia odwołania, zamówienie na usługi, uiszczony wpis, ogłoszenie o zamówieniu, środek ochrony prawnej, prawo do wniesienia odwołania, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie na skutek cofnięcia, usta, skarżąca spółka, odrzucenie odwołania, udzielenie zamówienia, równowartość kwot, ogłoszenie urzędowe
Zobacz»

XXIII Ga 2051/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lutego 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga, wpis od odwołania, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, rozporządzenie prezesa rady ministrów, rodzaj kosztów, wysokość i sposób
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga, skarga do sądu, wpis od odwołania, postanowienie krajowej izby odwoławczej, przepis kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie izby, dzień przed dniem, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, uzupełnienie orzeczenia, rozporządzenie prezesa rady ministrów, wniosek o uzupełnienie wyroku, wyrok sądów polubownych, rodzaj kosztów, wysokość i sposób, wynagrodzenie pełnomocników, publicznych kwot, kwoty wpisu
Zobacz»

XXIII Ga 1886/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wpis od odwołania, odrzucenie oferty, postępowanie odwoławcze, krajowa izba odwoławcza, usta, prawo zamówień publicznych, skarga, sposób pobierania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wpis od odwołania, zarzut główny, odrzucenie oferty, postępowanie odwoławcze, zarzut ewentualny, wynik postępowania odwoławczego, koszt postępowania odwoławczego, postępowanie odwoławcze stosownie, krajowa izba odwoławcza, usta, udział wykonawcy, prawo zamówień publicznych, zarzut odwołania, przystąpienie do postępowania odwoławczego, czynność odrzucenia oferty, skarga, wezwanie do wyjaśnienia, oferta wykonawcy, zaniechanie, sposób pobierania
Zobacz»

III Ca 2681/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 września 2020

Data publikacji: 18 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zamówienie na usługi, ogłoszenie o zamówieniu, oferta, krajowa izba odwoławcza, biuletyn informacji publicznej, udzielenie zamówienia, wpis od odwołania, usta, zamówienie publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zamówienie na usługi, progi unijne, ogłoszenie o zamówieniu, brak informacji, oferta, opis przedmiotu zamówienia, krajowa izba odwoławcza, posiłek, biuletyn informacji publicznej, udzielenie zamówienia, wpis od odwołania, kuchenka, dom pomocy społecznej, termin składania ofert, wartość zamówienia, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo do wniesienia odwołania, centrum, zamówienie publiczne
Zobacz»

IX Ca 596/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 października 2020

Data publikacji: 29 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zamówienie na usługi, udzielenie zamówienia, skarga, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, usta, prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • przeciwnik skargi, zamówienie na usługi, udzielenie zamówienia, skarga, krajowa izba odwoławcza, warunek udziału w postępowaniu, unieważnienie, opis przedmiotu zamówienia, odrzucenie oferty, adaptacja pomieszczenia, usta, robota budowlana, sprawa zamówień publiczna, projekt umowy dzierżawy, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania, umowa w sprawie zamówienia, termin składania ofert
Zobacz»

XXIII Ga 622/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, skarga, krajowa izba odwoławcza, ustawa prawa, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie skargowe, postępowanie odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, skarga, krajowa izba odwoławcza, wniesienie skargi, ustawa prawa, przystąpienie do postępowania odwoławczego, oferta, badanie i ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie skargowe, zgłoszenie przystąpienia, interwencja uboczna, ponowne badanie i ocena, postępowanie odwoławcze, koszt postępowania skargowego, uczestnik, skarga do sądu, konsorcjum firmy, generalny dyrektor, droga krajowa i autostrada
Zobacz»

XXIII Ga 152/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2019

Data publikacji: 11 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, rozporządzenie prezesa rady ministrów, postępowanie skargowe, koszt w postępowaniu odwoławczym, skarga, rodzaj kosztów, cofnięcie odwołania, sprawa wysokości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, koszt postępowania skargowego, rozporządzenie prezesa rady ministrów, otwarcie rozprawy, wynagrodzenie pełnomocników, postępowanie skargowe, dzień przed dniem, wysokość wpisu, koszt w postępowaniu odwoławczym, skarga, rodzaj kosztów, cofnięcie odwołania, zarzut odwołania, wniosek o kosztach, postanowienie krajowej izby odwoławczej, termin rozpoznania, pełnomocnik przeciwnika skargi, sprawa wysokości, termin wyznaczonej rozprawy
Zobacz»

IX Ca 807/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, oferta, prawo zamówień publicznych, wpis od odwołania, zamówienie na usługi, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, oferta, środek ochrony prawnej, prawo zamówień publicznych, unieważnienie, wartość zamówienia, wpis od odwołania, postępowanie o udzielenie zamówienia, miejski ośrodek pomocy społecznej, formularze ofertowe, ustawa, zamówienie na usługi, prezes urzędu zamówień publicznych, możliwość wniesienia odwołania, udzielenie zamówienia publicznego, doświadczenie osoby, kryterium oceny ofert, odrzucenie odwołania, usta
Zobacz»

XII Ga 327/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2017

Data publikacji: 28 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

skarga, wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia, postępowanie skargowe, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia, siedziba, uiszczenie opłaty od skargi, pełnomocnik przeciwnika skargi, wyrok krajowej izby odwoławczej, partner konsorcjum, rygor odrzucenia skargi, lider konsorcjum, postępowanie skargowe, ustawa prawa, wniesienie skargi, dzień pod rygorem, koszt postępowania skargowego, odpis skargi, unieważnienie, zastępstwo procesowe w postępowaniu
Zobacz»

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, przepis ustawy prawa, odwołanie, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia, skarga do sądu
Zobacz»

II Ca 1840/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

oferta, wpis od odwołania, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, sposób pobierania, skarga
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, wpis od odwołania, kwota wartości zamówień, krajowa izba odwoławcza, ogłoszenie urzędowe, prawo zamówień publicznych, obowiązek przekazywania, miejskie przedsiębiorstwo wodociągów, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacja, ogłoszenie urzędu, sprawa kwot, dostawa, publikacja, łącznik, unia europejska, czyn nieuczciwej konkurencji, wysokość wpisu, sposób pobierania, cena oferty, skarga
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, usta, warunek zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, oferta, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, warunek zamówienia, równe traktowanie
Zobacz»

XXIII Ga 1156/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 marca 2017

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

skarga, udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie skargowe, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • skarga, udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie skargowe, konsorcjum, zakres odwołania, ustawa prawa, wyrok krajowej izby odwoławczej, koszt postępowania skargowego, opłata stała, stanowisko merytoryczne, zarząd rozbudowy miasta, oddalenie skargi, wysokości pięciokrotności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, cofnięcie skargi, skarga od wyroku, rozstrzyganie skarg, brak możliwości wyboru
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Zdebel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  SO Dariusz Chrapoński ,  SO Jarema Czapla ,  SR del. Monika Krysiewicz-Migoń
Data wytworzenia informacji: