Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
348

I C 200/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 200/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 września 2015 r. Powódka (...) Sp. z o.o. w K. (dalej: (...) Sp. z o.o. w K. ) wniosła o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C. kwoty 17 907 570,12 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 grudnia 2012 r., ewentualnie o oznaczenie na podstawie art. 357 1 k.c. sposobu wykonania zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z umowy dzierżawy z dnia 22 kwietnia 1995 r. zawartej pomiędzy stronami poprzez nałożenie na Skarb Państwa obowi
Czytaj więcej»

I C 365/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IC 365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska-Jarczyk Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 26 listopada2015r. w K. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko D. J. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 82.214,68zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście
Czytaj więcej»

I C 427/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 427/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Katowicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko I. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Skarbu Państwa – Naczelnika
Czytaj więcej»

I C 328/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-02-14

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 328/13 UZASADNIENIE Powódka Biuro (...) Spółka z o.o. w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. P. kwoty 142.411,84 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do zapłaty oraz o wydanie w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W uzasadnieniu podała, że strony zawarły w dniu 3 grudnia 2010 roku umowę, w ramach której powódka zobowiązała się do składowania i sprzedaży we własnym imieniu lecz na rzecz pozwanego mieszanki paliwowej (...) , za co powódce przysługiwał
Czytaj więcej»

I C 436/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 UZASADNIENIE Powódka J. D. wniosła w odrębnych pozwach o uchylenie uchwał pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. z dnia 28 maja 2015 r., tj. nr 8/5/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów na termomodernizację budynku oraz nr (...) w sprawie powołania komisji, która dokona wyboru ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Sprawy zarejestrowano w tut. Sądzie pod sygnaturami akt I C 436/15 i I C 445/15, a następnie połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnię
Czytaj więcej»

I C 436/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 (poł. I C 445/15) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. o uchylenie uchwał 1 oddala powództwa; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.547 zł
Czytaj więcej»

I C 402/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2014-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 402/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Sowińska Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 roku w Katowicach sprawy z powództwa V. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

I C 658/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 658/15 UZASADNIENIE Powódka (...) sp. z o.o. w W. pozwem z dnia 17 sierpnia 2015r. skierowanym przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu (...) Sp. z o.o. w Ż. wniosła o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niej umowy sprzedaży z dnia 28 sierpnia 2014 r. zawartej przed notariuszem W. Ś. (1) (Rep. A nr 4349/2014), na mocy której Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w Ż. sprzedała pozwanemu Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu (...) Sp. z o.o. w Ż. udział wynoszący ½ części w pra
Czytaj więcej»

X U 1538/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XU 1538)13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach X Wydział Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Torbus Protokolant: Małgorzata Sujka po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku w Katowicach sprawy A. S. ( S. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.
Czytaj więcej»

X U 1300/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: X U 1300/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 roku Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział X w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Petri Protokolant: Barbara Vogtmann po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 roku w Katowicach odwołań A. Z. i Przedsiębiorstwa Handlowego (...) , (...) Spółka Jawna w C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 11 czerwca 2015 roku Nr: (...) o ustalenie podstawy wymiaru skład
Czytaj więcej»