Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
363

I C 436/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 (poł. I C 445/15) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Katarzyna Zadora Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. o uchylenie uchwał 1 oddala powództwa; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.547 zł
Czytaj więcej»

I C 436/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/15 UZASADNIENIE Powódka J. D. wniosła w odrębnych pozwach o uchylenie uchwał pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w D. z dnia 28 maja 2015 r., tj. nr 8/5/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów na termomodernizację budynku oraz nr (...) w sprawie powołania komisji, która dokona wyboru ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. Sprawy zarejestrowano w tut. Sądzie pod sygnaturami akt I C 436/15 i I C 445/15, a następnie połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnię
Czytaj więcej»

I C 402/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-04-03

Data publikacji: 2014-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 402/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Sowińska Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 roku w Katowicach sprawy z powództwa V. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

I C 575/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 575/14 UZASADNIENIE Powód J. B. pozwem z dnia 11 sierpnia 2014 roku złożył pozew przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu, które nastąpiło w piśmie procesowym z dnia 9 lutego 2016 roku powód wskazał, że domaga się od pozwanego kwoty 750.000 zł tytułem odszkodowania za spowodowanie rozstroju zdrowia, jako następstwa nierozpatrzenia wniosku o przywrócenie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy począwszy od stycznia 1997 roku. W uzasadni
Czytaj więcej»

I C 427/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 427/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Katowicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko I. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Skarbu Państwa – Naczelnika
Czytaj więcej»

I C 699/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 699/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Polko Protokolant Katarzyna Stachura po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w D. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w D. nr (...) z dnia 5 sierpnia 2015 roku w zakres
Czytaj więcej»

I C 575/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: IC 575/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Żyłka Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Dudek po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016r. w Katowicach sprawy z powództwa J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosztami postępowania w sprawie; 3 zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego
Czytaj więcej»

I C 658/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 658/15 UZASADNIENIE Powódka (...) sp. z o.o. w W. pozwem z dnia 17 sierpnia 2015r. skierowanym przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu (...) Sp. z o.o. w Ż. wniosła o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niej umowy sprzedaży z dnia 28 sierpnia 2014 r. zawartej przed notariuszem W. Ś. (1) (Rep. A nr 4349/2014), na mocy której Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w Ż. sprzedała pozwanemu Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu (...) Sp. z o.o. w Ż. udział wynoszący ½ części w pra
Czytaj więcej»

I C 763/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Piotr Semper Protokolant: Danuta Stryczek po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 roku w Katowicach sprawy z powództwa W. M. przeciwko Gminie D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Gminy D. na rzecz powoda W. M. kwotę 176.500,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 październ
Czytaj więcej»

I C 773/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 773/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Bochyńska - Jarczyk Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Wolny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. w Katowicach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Miastu C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 122.719,72zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset d
Czytaj więcej»