Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIX Ga 953/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach z 2019-09-13

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Katowicach z 2019-09-13
Data orzeczenia:
13 września 2019
Data publikacji:
18 listopada 2019
Data uprawomocnienia:
13 września 2019
Sygnatura:
XIX Ga 953/19
Sąd:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Wydział:
XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Przewodniczący:
Piotr Semper
Sędziowie:
Dariusz Chrapoński
Magdalena Grabowska
Protokolant:
Dominika Idzikowska
Teza:
„Nie można mówić o przedstawieniu przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), jeśli informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu.” „interpretacja przepisów krajowych powinna uwzględniać fakt, że podstawą wykluczenia powinno być tylko „poważne wprowadzenie w błąd”. Interpretację tej klauzuli generalnej powinno dokonywać się z uwzględnieniem 101 uwagi wprowadzającej do dyrektywy, zgodnie z którą to uwagą, stosując fakultatywne podstawy wykluczenia instytucje zamawiające powinny zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności, a drobne nieprawidłowości powinny jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy.” „Ustawa w swej treści nie zawiera expressis verbis wypowiedzi normatywnej, która pozwalałaby rozróżnić „oświadczenie błędne” od „informacji wprowadzającej w błąd”. Przy założeniu jednak, że ustawodawca postępował konsekwentnie i nie zmierzał do tego, by pojęciu błędu przypisywać różne znaczenia w tym samym akcie prawnym należy przyjąć, że w wypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że konkretna informacja jest nieprawdziwa obiektywnie, wykonawca zobowiązany jest do zastosowania treści art. 26 ust. 3 ustawy. Dopiero po zajęciu stanowiska przez wykonawcę lub po upływie terminu na zajęcie tego stanowiska zamawiający powinien podjąć stosowną decyzję, w tym wykluczyć wykonawcę, o ile stwierdzi zaistnienie przesłanek opisanych w dyspozycjach norm prawnych zawartych w treści art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 Pzp.” „W praktyce zachodzą także takie sytuacje, które wyczerpują dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17, a w których możemy mieć do czynienia z brakiem świadomości po stronie wykonawcy co do tego, że po jego stronie zachodzą przyczyny wykluczenia z konkretnego postępowania. Wykonawca może nie wiedzieć, że w dobrej wierze przekazał otrzymaną informację, która jest obiektywnie nieprawdziwa. Przepis art. 24 ust. 8 ustawy nie różnicuje wszystkich stanów faktycznych, a nadto nie przewiduje terminu końcowego do przeprowadzenia opisanej w nim procedury self – cleaning –u.. W konsekwencji nie powinien być odczytywany w taki sposób, aby wykonawcy, których obciążą działanie zawinione, w tym o charakterze przestępczym, mieli większą możliwości skorzystania z procedury samooczyszczenia, niż ci, którym można przypisać jedynie działania nieumyślne i ie przestępcze, a którzy nie mają wiedzy o zaistnieniu przesłanek ich wykluczenia. O zaistnieniu przyczyny wykluczenia mogą oni bowiem dowiadywać się dopiero z decyzji o wykluczeniu. Gdyby prawo do samooczyszczenia mogło być w takiej sytuacji realizowane jedynie do momentu wykluczenia lub wyboru oferty, byłoby prawem pozornym w stosunku do tych wykonawców, po stronie których uchybienia są uchybieniami najmniejszej wagi, zaistniałymi przy najmniejszym stopniu winy”
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Zdebel
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Semper,  Dariusz Chrapoński ,  Magdalena Grabowska
Data wytworzenia informacji: